Niepoprawna pisownia

nie uznane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieuznane

Poprawna pisownia