Niepoprawna pisownia

nie uzasadnione

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieuzasadnione

Poprawna pisownia