Niepoprawna pisownia

howamy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chowamy

Poprawna pisownia