Niepoprawna pisownia

nie uważna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieuważna

Poprawna pisownia