Niepoprawna pisownia

nie umyślna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieumyślna

Poprawna pisownia