Niepoprawna pisownia

nie ugięta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieugięta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieugienta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieugjęta

Niepoprawna pisownia