Niepoprawna pisownia

nie wczesne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może byś poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa wczesne, np.: Nie wczesne, lecz późne.


Poprawna pisownia

niewczesne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie w czesne

Niepoprawna pisownia