Poprawna pisownia

nie tolerowali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nietolerowali

Niepoprawna pisownia