Niepoprawna pisownia

nieza bardzo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie za bardzo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezabardzo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zabardzo

Niepoprawna pisownia