Niepoprawna pisownia

nie taktowny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nietaktowny

Poprawna pisownia