Niepoprawna pisownia

nie sympatycznie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa sympatycznie.


Poprawna pisownia

niesympatycznie

Poprawna pisownia