Niepoprawna pisownia

nie swojo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieswojo

Poprawna pisownia