Niepoprawna pisownia

ekschumacja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ekshumacja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

exhumacja

Niepoprawna pisownia