Niepoprawna pisownia

nie stosownością

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niestosownością

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieztosownością

Niepoprawna pisownia