Poprawna pisownia

nie stanowi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niestanowi

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako zaprzeczenie przymiotnika stanowy (stan).