Niepoprawna pisownia

nie sprawiedliwie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niesprawiedliwie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zprawiedliwie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezprawiedliwie

Niepoprawna pisownia