Poprawna pisownia

nie jacyś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niejacyś

Niepoprawna pisownia