Poprawna pisownia

nie sprawdziło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niesprawdziło

Niepoprawna pisownia