Poprawna pisownia

nie sprawdziliście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niesprawdziliście

Niepoprawna pisownia