Poprawna pisownia

skompensuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skąpensuje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkompensuje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kompensuje

Niepoprawna pisownia