Niepoprawna pisownia

nie skutecznie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieskutecznie

Poprawna pisownia