Niepoprawna pisownia

nie samowita

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niesamowita

Poprawna pisownia