Niepoprawna pisownia

nie rozważny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nierozważny

Poprawna pisownia