Poprawna pisownia

nie rozumiesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie rozumież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie rozumierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nierozumiesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nierozumierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nierozumież

Niepoprawna pisownia