Poprawna pisownia

nie rozumieliście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nierozumieliście

Niepoprawna pisownia