Niepoprawna pisownia

nie rozmowny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa rozmowny.


Poprawna pisownia

nierozmowny

Poprawna pisownia