Niepoprawna pisownia

nie pszekracza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie przekracza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie pżekracza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieprzekracza

Niepoprawna pisownia