Niepoprawna pisownia

nie przyswyczailiśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie przyzwyczailiśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieprzyzwyczailiśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie przezwyczailiśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieprzezwyczailiśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieprzyswyczailiśmy

Niepoprawna pisownia