Poprawna pisownia

najesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na jjesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na jesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

najerz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

najeż

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako forma słowa najeżyć.

Niepoprawna pisownia

najjesz

Niepoprawna pisownia