Niepoprawna pisownia

nie przyjemnymi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprzyjemnymi

Poprawna pisownia