Niepoprawna pisownia

nie przyjemność

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

nieprzyjemność

Poprawna pisownia