Niepoprawna pisownia

nie przygotowane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprzygotowane

Poprawna pisownia