Niepoprawna pisownia

nie przerwany

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

nieprzerwany

Poprawna pisownia