Poprawna pisownia

nie przemęczasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieprzemęczasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie przemenczasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pszemęczasz

Niepoprawna pisownia