Poprawna pisownia

nie przekroczy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieprzekroczy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pszekroczy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pżekroczy

Niepoprawna pisownia