Niepoprawna pisownia

nie pomalowani

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niepomalowani

Poprawna pisownia