Poprawna pisownia

nie poznaliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepoznaliśmy

Niepoprawna pisownia