Niepoprawna pisownia

nie powtarzalnym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepowtarzalnym

Poprawna pisownia