Niepoprawna pisownia

nie potwierdzające

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa potwierdzające.


Poprawna pisownia

niepotwierdzające

Poprawna pisownia