Niepoprawna pisownia

nie potrzebnego

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepotrzebnego

Poprawna pisownia