Niepoprawna pisownia

nie pokornie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepokornie

Poprawna pisownia