Poprawna pisownia

nie pogardzi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepogardzi

Niepoprawna pisownia