Niepoprawna pisownia

nie podległą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepodległą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepodległom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie podległom

Niepoprawna pisownia