Niepoprawna pisownia

nie podlegającą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepodlegającą

Poprawna pisownia