Poprawna pisownia

nie po kolei

Poprawna pisownia, znaczenie: bez ustalonego porządku, w nieładzie, zaprzeczenie wyrażenia „po kolei”.


Niepoprawna pisownia

nie pokoleji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie po koleji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepokolei

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepokoleji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pokolei

Niepoprawna pisownia