Niepoprawna pisownia

nie po dali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie podali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepodali

Niepoprawna pisownia