Niepoprawna pisownia

nie planowanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieplanowanie

Poprawna pisownia