Niepoprawna pisownia

nie planowana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieplanowana

Poprawna pisownia