Poprawna pisownia

nie pisałam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepisałam

Niepoprawna pisownia