Niepoprawna pisownia

niechonorowi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niehonorowi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie honorowi

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa honorowi.